Wat doen wij?

VISIE OP HERONTWIKKELING

Scheme-Diagram Stichting Handelscompagnie

Het bestaansrecht van de Rotterdamse haven, de economische motor van stad en regio, is afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Daarnaast is er een groeiende vraag naar zorgpersoneel. De jeugd in Rotterdam Zuid is gebaat bij een optimale voorbereiding om aansluiting te vinden op deze arbeidsmarkt.

De strategische ligging tussen haven en wijk biedt kansen voor activiteiten die de koppeling tussen jeugd en werk kunnen stimuleren. De plek wordt in het “Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid” van september 2011 aangemerkt als economisch brandpunt en de combinatie van markante architectuur en locatie maakt dat het pand als “beeldbepalend” wordt omschreven in de Structuurvisie Stadshavens (zie ook “Structuurvisie Stadshavens Rotterdam” d.d. 29.09.2011).

Op initiatief van het Havenbedrijf en Stadshavens zijn de mogelijkheden van hergebruik van de leegstaande RET-kantoorvleugel onderzocht. Om de ontwikkeling handen en voeten te geven is de Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk opgericht.

De stichting heeft het gebruiksrecht voor het pand verworven en een ontwikkelplan opgesteld waarbij het pand zich moet ontwikkelen tot een dynamisch centrum waarin talentontwikkeling van jongeren en een koppeling hiervan met techniek en zorg centraal staan. De 1e fase hiervan is – gekoppeld aan een leerwerk traject voor jongeren op Zuid, en met hulp van lokale ondernemers – inmiddels afgerond.

De Stichting is voor de vervolgfase op zoek naar andere partijen die zich aan willen sluiten bij dit initiatief en mee willen investeren in een coöperatief model.

 


Met het oog op een optimale kruisbestuiving gaat het gebouw de volgende functies vervullen:

  1. ETALAGE
  2. ONTDEKHOEK
  3. INFORMATIELOKET
  4. TRAININGSCENTRUM
  5. ONTWIKKELBUREAU
  6. LOUNGE

 

1. ETALAGE Het bedrijfsleven etaleert zichzelf zodat bij jongeren de belangstelling voor een beroep in de Haven en Techniek / Zorg actief kan worden gestimuleerd.

2.ONTDEKHOEK De plek waar we jongeren kunnen laten ontdekken welke talenten en passies zij hebben en welke opleidingen c.q. banen in de haven daarbij aansluiten.

3. INFORMATIELOKET De plek waar de vele instanties die afzonderlijk de keten van talentontwikkeling bezig zijn, waaronder scholen, hun ‘loket’ krijgen en met elkaar verbonden worden.

4. TRAININGSCENTRUM De plek waar de economische kracht van het kleinbedrijf op Zuid versterkt kan worden door bijscholing en of begeleiding. De plek waar academisch en hbo-studenten voorbereid worden op het beroep wijkverbetering. Veldacademie koppelt regulier hoger onderwijs aan concrete opgaves in de wijkontwikkeling.

5. ONTWIKKELBUREAU De plek waar gebiedsmanagement, beheer, veiligheid en ontwikkeling van het gebied Sluisjesdijk wordt georganiseerd.

6. LOUNGE De plek als collectieve uitvalsbasis van ondernemers en gebruikers van de Sluisjesdijk. De onlangs opgerichte ondernemersvereniging Sluisjesdijk gebruikt het gebouw als standplaats.

Ten behoeve van de verdere realisatie van het ontwikkelplan is de Stichting op zoek naar partijen die zich identificeren met dit ontwikkelplan en vanuit o.a. synergievoordelen interesse hebben mee te investeren in een coöperatief model. Daarbij kan het zowel om partijen gaan met een structurele ruimtevraag, als partijen die bijvoorbeeld van collectieve faciliteiten gebruik willen maken (lobby, bar, presentatieruimte, vergaderzaal).

 

Reacties zijn gesloten.